skipmenu
header-isengmont2
header-2
header3
isengmont-09
isengmont-10
isengmont-03
isengmont-01
isengmont-06
isengmont-001
isengmont-002
isengmont-003
isengmont-004
isengmont-005
isengmont-006
isengmont-007
 
Na stiahnutie
Aktuality
Aktuality

Elektrokotle do 60 MW

Projekt: Inštalácia vodotrubného parného kotla pre Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. pre skupinu Nordzucker, cukrovar Trenčianska Teplá dodala vodotrubný parný kotol s parným výkonom 20 t/h, 3,8 MPa, 450 C.  Po chemickej vývarke kotla a prefukoch bol kotol K4 uvedený do prevádzky a bola vykonaná prevádzková skúška kotla.

VIAC INFORMÁCIÍ TU:


Projekt experimentálna heliová slučka

Spoločnosť ISENG - MONT, s.r.o. v rámci medzinárodného programu ALLEGRO v spolupráci ŠKODA JS, a.s., Plzeň, Slovenská technická univerzita Bratislava bola výrobcom a dodávateľom primárneho a sekundárneho okruhu experimentálnej héliovej slučky na realizáciu aktivity projektu „ Výskumné centrum ALLEGRO

VIAC INFORMÁCIÍ TU:tomenu

Pilotny projekt splyňovania biomasy bol odovzdaný zákaznikovi Veolia Utilites Žiar nad Hronom,a.s.

 

Spoločnosť ISENG-MONT,s.r.o.odovzdala projekt „ Zmena palivovej základne kotla K6 , Veolia Utilites ŽIar nad Hronom,a.s..
Nová technológia splynovania biomasy s modifikovaným kotlom K6 s menovitým výkonom 75 t/h a parametrami pary 440 °C , 3,8 MPa umožnuje kombinovanú výrobu tepla a elektrickej energie. Základným palivom je biomasa ( drevná štiepka ) s vlhkosťou do 50 %. Predpokladaná hodinová spotreba biomasy pri menovitom výkone kotla je cca 23 t.

V špeciálnej technológií sa splynovaním produkuje syntézny plyn ( syngas), ktorý sa spaľuje v kruhových torzných komorách vyhotovených z membránových stien , ktoré sú zaustené do kotla K6. Do modifikované (spalinového ) kotla sú privádzané horúce spaliny z torzných komôr v ktorom je vyrábaná para pre potreby technológie, vykurovania a výroby elektrickej energie.

Súčasťou projektu je aj skladovanie paliva na skládke, doprava biomasy do objektu teplárne, transport paliva do operatívných zásobníkov s kapacitou 80 t ( 2x) a objemom cca 380 m3. Prevádzka kotla vrátane technológií splynovania , dopravy paliva, prevádzka EO a spalinového výmenníka je kompletne z automatizovaná a riadená z operatórskeho pracoviska.
dalkia01 dalkia02
dalkia03 dalkia04


 

 

 

tomenu