PTH,a.s.,Prievidza, OZE Laskár Nováky, Akumulačná nádrž 100m3

 

Rok realizácie: 2023
Miesto realizácie: OZE Laskár Nováky

Rozsah dodávok a prác:

  • Akumulačná nádrž 100 m3

  • Umiestnenie nádrže – vonkajšia inštalácia

  • Basic design akumulačnej nádrže

  • Detail design telesa akumulačnej nádrže

  • Realizačný projekt

  • Výroba a montáž