Slovenské elektrárne a.s., Atomová elektráreň Mochovce, IPR EMO ELEKTROKOTOL

Rok realizácie: 2021
Miesto realizácie : Atómová elektráreň Mochovce
Rozsah dodávok a prác:

  • Realizačná projektová dokumentácia
  • Komplexná montáž elektrodového kotla 30 t/hod
    Výroba a dodávka primárneho okruhu kotla
  • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

  • 30 MW, 16 kV, 15 bar
  • Nový zdroj pre poskytovanie podporných služieb SRV a dodávku pary pre EMO