Heineken, a.s., Výstavba parnej kotolne 2 x 10 t/hod

Rok realizácie: 2004-2005
Miesto realizácie : Heineken, a.s., Rimavská Sobota
Rozsah dodávok a prác:

  • Realizačný projekt

  • Komplexná dodávka na „kľúč“

  • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

  •  Plynová kotolňa , 2 x 10 t/hod