Kompala, a.s., Výroba elektrickej energie spaľovaním obnoviteľných zdrojov – Badín

Rok realizácie: 2011
Miesto realizácie : Badín
Rozsah dodávok a prác:

  • Komplexná montáž parného kotla 30 t/hod
  • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

  • Množstvo pary: 30 t/hod
  • Tlak prehriatej pary : 3,8 MPa
  • Teplota prehriatej pary : 445 °C