Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá 2017 – 2018

Rok realizácie: 2017-2018
Miesto realizácie: 
Považský cukor, a.s., Trenčianska Teplá

Rozsah dodávok a prác:

 • Basig a detail enginnering
 • Realizačný projekt
 • Výroba kotla
 • Výroba tlakových a netlakových častí kotla
 • Komplexná montáž
 • Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • Systém kontroly a riadenia
 • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

 • Menovitý výkon kotla 25 t/h
 • Tlak pary 3,8 MPa
 • Teplota pary 450°C
 • Účinnosť kotla 94,70 %