Tepláreň Považská Bystrica ,s.r.o.,

člen skupiny GGE, Akumulátor tepla v HV SCZT TEPLÁREŇ Považská Bystrica, s.r.o.

Rok realizácie: 2017
Miesto realizácie : Tepláreň , Považská Bystrica
Rozsah dodávok a prác:

  • Akumulačná nádrž 2000 m3 je vertikálna , izolovaná valcového tvaru. Vo vnútri nádrže je umiestnená vostavba , ktorá obmedzuje straty pri nabíjaní a vybíjaní akumulátora
  • Umiestnenie nádrže – vnútorná inštalácia
  • Basic design akumulačnej nádrže
  • Detail design telesa akumulačnej nádrže a príslušenstva
  • Výroba a montáž
  • Skúšky a uvedenie do prevádzky