Dalkia, a.s. Zmena palivovej základne kotla K6

Rok realizácie: 2011 – 2013
Miesto realizácie: 
Dalkia, a.s. Žiar nad Hronom

Rozsah dodávok a prác:

 • Basig a detail enginnering
 • Realizačný projekt
 • Výroba technológie splyňovania biomasy
 • Výroba tlakových a netlakových častí kotla
 • Komplexná montáž
 • Prevádzkový rozvod silnoprúdu
 • Systém kontroly a riadenia
 • Uvedenie do prevádzky

Technické parametre:

 • Menovitý výkon kotla 75 t/h
 • Minimálny výkon kotla bez stabilizácie zemným plynom 49 t/h
 • Teplota pary na výstupe z kotla pri tlaku 38 bar, 440 °C
 • Teplota napájacej vody 145°C
 • Účinnosť kotla bez použitia spalinového výmenníka 86%
 • Účinnosť kotla s použitím spalinového výmenníka 91%